Hans Wiersma kunst en vormgeving
0517232313
0639412905
hans@hanswiersma.nl

fam1961.JPG (30208 bytes)
Familie in 1961
Hans Martin Wiersma,
geboren op 28 juni 1959 te Heerenveen.

Als kunstschilder wonend en werkend:
1959-1978 te Heerenveen
1978-2000 te Leeuwarden
2000- te Dronrijp
Opleidingen
2003 
2001 
1987
1983 
1977 
1975
Studie voor creatief therapeut aan de CHN te Leeuwarden
Eerste jaars student Psychologie aan de Rug te Groningen
Cursus visteelt afgesloten met een getuigschrift
Lerarenopleiding Ubbo Emmius, diploma leraar handvaardigheid en tekenen tweede graads.
HAVO-diploma
MAVO-diploma Diploma machineschrijven
Werkervaring
2011 
2004-heden
1983-2004
2002 
1998
1989
Oprichter en voorzitter van DeVisbond.
Als zelfstandig kunstenaar werkzaam, Hans Wiersma Kunst en Vormgeving.
Leraar algemene technieken, handvaardigheid, informatiekunde, techniek en tekenen op achtereenvolgens de Marnixschool voor LEAO, MAVO Wissesdwinger, Perk MAVO, Slauerhoff en osg Piter Jelles Montessori. Gedurende mijn werk als leraar onder andere de volgende aanvullende taken binnen de school verricht: Lid denktank Wissesdwinger MAVO Secretaris medezeggenschapsraad Stagebegeleider Lid onderwijscommissie "Alle leerlingen bij de les" Lid onderwijscommissie basisvorming Montessorischoling en implementatie
Cursusdocent tekenen en schilderen
Erkend leerbedrijf en stagebegeleider van studenten MBO en HBO
Eigen bedrijf opgericht; ontwerpburo in-beeld, in 2004 veranderd in Hans Wiersma Kunst en Vormgeving. Daarbinnen werkzaam als DTP´r, illustrator, kunstschilder, vormgever en webdesigner.
Overige capaciteiten
Ervaring in het werken met onder andere CorelDraw, Frontpage en InDesignCS2.
Hobby's
Vliegvissen en paddestoelen.
Aanvullende werkervaringen
1971-1973 
1974-1975
1975
1977-1978
 
1998-heden
2002 
2005
2007 
2009 
2010-2011
2011
2012-2013
Agrarisch medewerker in de vee- en landbouw
Krantenbezorger (Leeuwarder courant)
Productiemedewerker en assistent onderhoudsmonteur bij Smilde Heerenveen
Machinaal houtbewerker in klokkenfabriek, grondwerker bij van Eyck en landmeter bij ingenieursbureau Oranjewoud.
Eindredacteur en illustrator verenigingsblad De Pompemich
Beroepsvisser op het IJsselmeer
Huisschilder bij schildersbedrijf Dronrijp
Voorman bij BSC contructies te Heerenveen
Postbezorger voor FRL
Natuursteengraveerder voor steenhouwerij Franeker
Postsorteerder bij PostNL
Schilder, metaalbewerker en monteur voor Facon engineering Leeuwarden